tiêu chí chọn việc làm

4 tiêu chí bạn cần cân nhắc khi chọn một công việc làm?

Tiêu chí này tùy thuộc và hoàn cảnh cũng như nhu cầu của bạn. Nếu bạn đang thật sự bí bách về tài chính thì bạn sẽ phải hi sinh một vài tiêu chí để chọn công việc cho bạn một mức 1, Đam mê với công việc Tất nhiên rồi, bạn không thể làm