làm việc nhóm

Tìm hiểu kỹ năng làm việc teamwork hiệu quả và toàn diện

Khi làm việc nhóm bạn hãy bỏ qua hết sự ích kỷ cá nhân, không chấp nhất những chuyện nhỏ, tỵ nạnh với đồng đội của mình, trách va chạm, mâu thuẫn… Hãy thẳng thắn nêu quan điểm Teamwork là cách nhiều người cùng kết hợp những ưu điểm của mình để hoàn thành một

7 cách cơ bản giúp phát huy tối đa khả năng làm việc nhóm

Các thành viên trong nhóm được xem là những cá nhân đặc biệt với những kinh nghiệm, quan điểm, kiến thức và ý kiến đóng góp không thể thay thế. Mục đích thành lập nhóm chính 1. Có mục tiêu chung và lãnh đạo vững mạnh Các thành viên trong nhóm rõ ràng là sẽ

Cách chấp nhận sự khác biệt và tôn trọng lẫn nhau trong nhóm

Trong giai đoạn này, các nguyên tắc để giải quyết các xung đột và các nhiệm vụ của nhóm đã bắt đầu được thiết lập. Các thành viên trong nhóm đã quen dần với nhau và điều hoà được Tại sao phải làm việc nhóm? Nhóm không chỉ là nơi tập hợp những cá nhân.