kinh nghiệm khởi nghiệp

Một số khó khăn khi khởi nghiệp

Một số doanh nghiệp không thể tồn tại nếu họ đứng một mình, không tiếp cận với những tổ chức mang lại cho họ nguồn khách hàng hoặc không tiếp xúc với những chuyên gia tư vấn để Rất nhiều công ty bắt đầu với một triển vọng xán lạn. Họ hoạt động rất tốt

Cùng học doanh nhân cách biến nỗi sợ thất bại thành động lực

Một trong những doanh nhân tham gia cuộc nghiên cứu cho biết: “Tìm kiếm mentor – người có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực bạn đang muốn khởi nghiệp – thực sự là một chìa khóa Nỗi sợ thất bại tạo ra tác động tiêu cực lẫn tích cực lên nỗ lực, quá trình