khởi nghiệp

Một số khó khăn khi khởi nghiệp

Một số doanh nghiệp không thể tồn tại nếu họ đứng một mình, không tiếp cận với những tổ chức mang lại cho họ nguồn khách hàng hoặc không tiếp xúc với những chuyên gia tư vấn để Rất nhiều công ty bắt đầu với một triển vọng xán lạn. Họ hoạt động rất tốt

Tìm hiểu công việc nhàm chán giúp tăng sáng tạo

Sau khi chia những nhà quản trị này thành nhiều nhóm nhỏ, Leigh Thompson đã cho một số nhóm chia sẻ về những câu chuyện khiến họ thấy xấu hổ, còn một số nhóm chia sẻ về những điều họ cảm thấy tự hào. Có những phương pháp tạo ra những ý tưởng sáng tạo,