công việc sáng tạo

Tìm hiểu công việc nhàm chán giúp tăng sáng tạo

Sau khi chia những nhà quản trị này thành nhiều nhóm nhỏ, Leigh Thompson đã cho một số nhóm chia sẻ về những câu chuyện khiến họ thấy xấu hổ, còn một số nhóm chia sẻ về những điều họ cảm thấy tự hào. Có những phương pháp tạo ra những ý tưởng sáng tạo,