5 điều nên tự hỏi bản thân trước khi nộp CV ứng tuyển

Nếu bạn chọn công ty này, bạn sẽ đi làm như thế nào? Bạn mất bao lâu để đến văn phòng? Bạn có cần phải thay đổi chỗ ở vì công việc ứng tuyển?… Mặc dù rất yêu thích công việc nhưng

Có nhiều ứng viên chia sẻ rằng họ đã nộp rất nhiều hồ sơ